Aktualności

Ważne informacje

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki teraz

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz  nam wiele danych, które pomagają nam zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Ważne!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jesli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Źródło: ZUS

Przydatne linki

➔Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

https://msp.money.pl/

➔Najpopularniejszy w Polsce portal finansowo-księgowy

http://www.wskazniki.gofin.pl/

➔Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

➔Ministerstwo Finansów

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

➔Krajowa Informacja Skarbowa

http://www.kis.gov.pl/start

➔Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie

➔Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 http://www.zus.pl/

➔VIES – Sprawdź czy twój kontrahent z Unii Europejskiej ma aktywny NIP UE

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl

➔NIP- VAT- Sprawdź czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sprawdz-czy-twoj-kontrahent-jest-czynnym-podatnikiem-vat

WAŻNE TERMINY

7 dzień miesiąca

 • termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej

10 dzień miesiąca

 • termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacający składki wyłącznie za siebie

15 dzień miesiąca

 • termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników

20 dzień miesiąca

 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło (PIT-4R)
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (PIT-5, PIT-5L),
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (PPE),
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umów najmu i dzierżawy,
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • termin zapłaty składki na PFRON

25 dzień miesiąca

 • termin zapłaty podatku od towaru i usług (VAT-7, VAT-7K).

Wskaźniki i stawki

Składki ZUS za 2018 rok dla przedsiębiorców:

Od 01.01.2018 przelewy składek ZUS dokonywane są na jedno konto indywidualne w ZUS. Informacje o numerze konta ZUS przesłał do wszystkich płatników, można je sprawdzić na stronie: eskladka.pl.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2.665,80 zł:

Rodzaj składki  z chorobowym  bez  chorobowego

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe             846,91 zł             781,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (podstawa 3.554,93 zł.)             319,94 zł             319,94 zł
Fundusz Pracy             65,31 zł             65,31 zł

Obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 630,00 zł:

Rodzaj składki, konto  z chorobowym bez chorobowego

Ubezpieczenia społeczne             190,62 zł             200,16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (podstawa 3.554,93 zł.)             319,94 zł             319,94 zł

DANE TELEADRESOWE URZĘDÓW:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie        Numery rachunków bankowych:

 PIT  62 1010 1599 0039 4222 2300 0000
 VAT  15 1010 1599 0039 4222 2200 0000
 CIT  65 1010 1599 0039 4222 2100 0000

Michała Drzymały nr 5 (budynek A)
ul. Potulicka 59 (budynek B)
70-217 Szczecin
tel.: (91) 81 30 500

e-mail: us3215@zp.mofnet.gov.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie               Numery rachunków bankowych:

 PIT  32 1010 1599 0039 5522 2300 0000
 VAT  82 1010 1599 0039 5522 2200 0000
 CIT  35 1010 1599 0039 5522 2100 0000

Felczaka 19
71-417 Szczecin
tel.: (91) 88 23 100

e-mail: us3216@zp.mofnet.gov.pl

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie       Numery rachunków bankowych:

 PIT  88 1010 1599 0041 7022 2300 0000
 VAT  41 1010 1599 0041 7022 2200 0000
 CIT 91 1010 1599 0041 7022 2100 0000

Lucjana Rydla 65
70-783 Szczecin
tel.: (91) 81 03 400

e-mail: us3217@zp.mofnet.gov.pl

 

Zachodniopomorski                                   Numery rachunków bankowych:

 PIT  24 1010 1599 0056 0122 2300 0000
 VAT  74 1010 1599 0056 0122 2200 0000
 CIT 27 1010 1599 0056 0122 2100 0000

Urząd Skarbowy w Szczecinie             

Żołnierska 45
71-210 Szczecin
tel.: 91/440-65-01

e-mail: zachus.podatnicy@zp.mofnet.gov.pl

ZUS Oddział w Szczecinie    

Matejki 22
70-520 Szczecin
tel.: 91 459 60 00

e-mail: cot@zus.pl

 

Infolinia ZUS 22 560 16 00

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

tel. 801 055 055 (dla telefonów stacjonarnych),

tel. 22 330 03 30 (dla telefonów komórkowych).