Cennik usług

CENNIK

 Świadczymy najwyższą jakość usług za przystępną cenę.

uslugiKsiegowe

Ceny usług  księgowych uzależnione są od stopnia skomplikowania, pracochłonności oraz zakresu czynności zleconych do wykonania, dlatego też ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

Cena usługi zależna jest przede wszystkim od:

  • formy organizacyjno-prawnej (działalność indywidualna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, organizacje non-profit),
  • rodzaju wykonywanej działalności (handel, usługi, produkcja),
  • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej (ryczałt, KPiR, księgi handlowe, rejestry VAT),
  • ilości dokumentów księgowych,
  • ilości dokumentów walutowych (transakcje zagraniczne),
  • liczby  pracowników i zleceniobiorców,
  • zakresu czynności dodatkowych (pełne rozrachunki, monitoring, analizy, sporządzanie przelewów, dodatkowych raportów, i inne),
  • możliwości zastosowania uproszczeń (transfer danych z ewidencji prowadzonych przez Klienta).

Szacunkowy cennik* obsługi stałej:

Usługi księgowe

Cena netto

ryczałt ewidencjonowany z VAT do 20 dokumentów                                                 

od 100 zł.

ryczałt ewidencjonowany bez VAT do 20 dokumentów

od   80 zł.

książka przychodów i rozchodów z VAT do 20 dokumentów

od 150 zł.

książka przychodów i rozchodów bez VAT do 20 dokumentów

od 100 zł.

księgi rachunkowe z VAT do 30 dokumentów

od 500 zł.

księgi rachunkowe bez VAT do 30 dokumentów

od 400 zł

Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS, informacja)

równowartość 1 mies.obsługi

Usługi kadrowo-płacowe i ZUS

Cena netto za 1 osobę

Kadry+płace+ZUS+PIT

od 45 zł.

Płace+ZUS+PIT (bez kadr)

od 25 zł.

Umowy zlecenia+ZUS+PIT            

od 30 zł.

W cenę stałej obsługi miesięcznej wchodzi: odbiór dokumentacji i jej weryfikacja formalno-rachunkowa, księgowanie dokumentów do wszystkich wymaganych ewidencji, informacja o wyniku finansowym, wysokości podatków i składek ZUS, sporządzenie i wysłka deklaracji podatkowych i ZUS, roczne rozliczenie podatkowe Klientów, bieżące konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz reprezentowanie klienta przed urzędami podatkowymi, PIP i ZUS.

Powyższy cennik służy do szacunkowych wyliczeń kosztów usług,  ostateczne ceny ustalane są indywidualnie z każdym Klientem w drodze negocjacji ceny.

Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (23%).

*Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Promocje:

Dla nowych klientów przewidujemy jednorazowy rabat w wysokości 50% stałej miesięcznej opłaty za  pierwszy miesiąc świadczenia usług.