Oferta

CIT-PIT Rachunkowość-Podatki usługi księgowe

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo-podatkową indywidualnie dostosowaną do Państwa potrzeb. Obsługujemy firmy o różnym  profilu działalności (handel, usługi, produkcja) oraz dowolnej formie prawnej (spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółek a także jednostki non profit).

Usługi wykonywane są w biurze firmy, ale możliwy  jest również dojazd do klienta w celu konsultacji i odbioru dokumentów a także zdalne prowadzenie księgowości.

 

 

Zakres usług księgowych

Prowadzenie ewidencji księgowych:

 • księgowość uproszczona (ryczały, książka przychodów i rozchodów),
 • pełna księgowość (księgi handlowe) prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • ewidencje na potrzeby podatku VAT (rejestry sprzedaży i zakupu),
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacji, umorzenia środków trwałych,
 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów podlegających księgowaniu,

Rozliczenia podatkowe:

 • rozliczenia okresowe i roczne podatków dochodowych (PIT,CIT), rozliczenie okresowe VAT, VAT-UE, INTRASTAT oraz sporządzanie i wysyłka elektroniczna odpowiednich deklaracji,

Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS:

 • zgłoszenia ZUA, ZZA,ZCNA, wyrejestrowania ZWUA rozliczenia miesięczne z ZUS DRA,RCA,RSA dla przedsiębiorców, pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie dokumentacji zasiłkowych do ZUS oraz  informacji o składkach ZUS dla ubezpieczonych RMUA,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji kadrowych (akta osobowe, ewidencje czasu pracy, urlopów, absencji, kartoteki wynagrodzeń),
 • sporządzanie list płac oraz rozliczenie podatkowe i ZUS pracowników (PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie umów i rachunków oraz rozliczanie podatkowe i ZUS umów cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenie, ewidencji czasu pracy),
 • rozliczenie dofinansowań osób niepełnosprawnych w PFRON,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników i zleceniobiorców.

Sprawozdawczość:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach własnych),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

Doradztwo gospodarcze i inne:

 • doradztwo przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (wybór formy prawnej działalności i formy opodatkowania),
 • obsługa czynności związanych z założeniem firmy (umowy, wnioski CEiDG, KRS, REGON, NIP,VAT-R, VAT-UE, ZUS),
 • organizacja działu księgowego w firmie – opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, wdrażanie oprogramowania, szkolenie pracowników,
 • sporządzanie analiz i planów finansowych,
 • sporządzanie pism i wniosków do urzędów i instytucji finansowych (Banki, leasingi),
 • reprezentacja klienta przed urzędami skarbowymi, ZUS i innymi instytucjami,
 • obsługa podczas przeprowadzanych kontroli urzędowych,
 • prowadzenie pełnych rozrachunków i monitoring,
 • sporządzanie przelewów,

Szczegółowy zakres wykonywanych czynności dostosowywany jest indywidualnie w zależności od potrzeb danego Klienta.

Usługi wykonywane są na licencjonowanych, profesjonalnych programach księgowych i kadrowo-płacowych renomowanych firm: SAGE (Symfonia), INSERT (Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant), STREAMSOFT (Ala, Aga, Ewa), RESET2 (R2Płatnik).                    

Deklaracje podatkowe i ZUS wysyłane są elektronicznie, podpisane kwalifikowanym certyfikatem UNIZETO.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą cenową